zadzwoń: 601 348 665,  81 887 71 54

Szanowni Państwo,
W związku z podjętą przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji uchwałą nr 29/2022 z dnia 24 lutego
2022 roku w sprawie wykreślenia z rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie
w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, programów rosyjskich („Uchwała
nr 29/2022”) z dniem 24 lutego 2022 roku, z uwagi na zamieszczenie treści zagrażających
bezpieczeństwu i obronności państwa, wygasły koncesje udzielone nadawcom na
rozpowszechnianie programów: Russia Today, Russia Documentary, RTR Planeta, Soyuz oraz
Russia 24. Tym samym, nie jest możliwe legalne rozprowadzanie wyżej wymienionych programów
w sieciach telekomunikacyjnych do abonentów oraz zgłoszenie tych programów do rejestru programów
rozprowadzanych, prowadzonego przez Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


Zgodnie z Uchwałą nr 29/2022, operatorzy telekomunikacyjni zobowiązani do zaprzestania
dostarczania abonentom wyżej wymienionych programów. Jednocześnie informujemy, że takie działanie,
wedle treści art. 60a ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 576 z późn. zm.), nie prowadzi do powstania po stronie abonentów uprawnienia do rozwiązania
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, obejmujących świadczenie usług telewizji.

Dostosowanie umów do nowego prawa telekomunikacyjnego

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 

Dokument 1 :  informacja dla abonentów od operatorów

Dokument 2 :  zawiadomienie dla operatorów MVNO

 

Pakiet CANAL+ SELECT

CANAL+ Select to 11 kanałów premium (6 kanałów w wysokiej jakości HD oraz 5 kanałów w jakości SD). Znajdziesz w nich to, co najlepsze w telewizji: premiery największych i najgłośniejszych hitów kinowych, seriale, których nie zapomnisz, inspirujące programy dokumentalne, filmy animowane, światowe gale, a także największe wydarzenia i rozgrywki sportowe dostępne tylko w CANAL+

 

 

Pakiet CANAL+ PRESTIGE

CANAL+ Prestige to 14 kanałów premium (8 kanałów w wysokiej jakości HD oraz 6 kanałów w jakości SD). Znajdziesz w nich to, co najlepsze w telewizji: premiery największych i najgłośniejszych hitów kinowych, seriale, których nie zapomnisz, inspirujące programy dokumentalne, filmy animowane, światowe gale, a także największe wydarzenia i rozgrywki sportowe dostępne tylko w CANAL+