zadzwoń: 601 348 665,  81 887 71 54

Dostosowanie umów do nowego prawa telekomunikacyjnego

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 

Dokument 1 :  informacja dla abonentów od operatorów

Dokument 2 :  zawiadomienie dla operatorów MVNO