zadzwoń: 601 348 665,  81 887 71 54

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych poniżej celach:

  • uniemożliwi nam wysyłanie Państwu komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS).
  • może uniemożliwić nam wysyłanie Państwu komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

RODO

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail, SMS lub telefonicznie , przez czas trwania Umowy

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych związanych ze świadczonymi przez Operatora usług i produktów, za pomocą urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK, przez czas trwania Umowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Operatora, także po zakończeniu Umowy, nie dłużej niż przez okres dwóch lat, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowych oraz na przekazywanie mi treści dotyczących produktów i usług oferowanych przez Operatora (marketing bezpośredni), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta eBOK.


Wnoszę o dostarczanie mi potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail, SMS lub telefonicznie.

Wnoszę o dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usługi TV w sieci Dostawcy usług, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku usług telewizji, oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej Abonenta lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) bądź TV Panelu, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie.


W celu poprawnego wysłania informacji o wyrażonych przez Państwa zgodach prosimy o wypełnienie poniższych pól.

w razie jakichkolwiek pytań służymy Państwu pomocą :

Biuro Obsługi Klienta
24-100 Puławy ul.Słowackiego 2/507
Biuro czynne: pon - piątek 08:00-16:00
tel. 81 887-71-54, 601-348-665 - wewnętrzny 201 lub 202


Prosimy o podanie danych z Umowy.

Dane kontaktowe.

  Odśwież Captcha