zadzwoń: 601 348 665,  81 887 71 54

Internet mobilny LTE

 

Fly by AMPLUS to Internet mobilny o prędkości przesyłania danych do 150 Mb/s z pakietem 1GB za darmo na start!

 


 

Podstawowe pakiety danych

Nazwa pakietu

Abonament miesięczny przy umowie na 24 miesiące

[PLN]

Abonament miesięczny przy umowie na czas nieokreślony

[PLN]

Mobilny 250 MB

5

10

Mobilny 2 GB

10

20

Mobilny 5 GB

15

25

Mobilny 10 GB

20

30

Mobilny 25 GB

30

50

Mobilny 50 GB

44

64

Mobilny 80 GB

60

80

 


 

Podstawowe pakiety danych - nocne

Nazwa pakietu

Abonament miesięczny przy umowie na 24 miesiące

[PLN]

Abonament miesięczny przy umowie na czas nieokreślony

[PLN]

Mobilny 10 GB + 100 GB (Noc)

25

45

Mobilny 25 GB + 100 GB (Noc)

35

55

Mobilny 50 GB + 100 GB (Noc)

48

68

Mobilny 80 GB + 100 GB (Noc)

64

84

Mobilny 100 GB + 200 GB (Noc)PROMOCJA

59

72

 


 

Dodatkowe pakiety danych

Nazwa pakietu

Koszt jednorazowego doładowania

[PLN]

Mobilny Extra 1 GB

9

Mobilny Extra 3 GB

14

 


Zasady naliczania opłat:

 1. Limity Danych rozliczane są w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych.
 2. Limity Danych przyznane w ramach Podstawowych Pakietów Danych odnawiają się z pierwszym dniem każdego nowego Okresu Rozliczeniowego.
 3. Limit Danych rozliczany jest odrębnie dla danej Karty SIM.
 4. Nowy Limit Danych przyznawany jest z pierwszym dniem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
 5. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu Rozliczeniowego nie zwiększa Limitu Danych przysługującego Abonentowi w ramach opłaty za Abonament za kolejne Okresy Rozliczeniowe.
 6. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu Rozliczeniowego, przyznany w wyniku Doładowania Limitu Danych, nie zwiększa Limitu Danych przysługującego Abonentowi w ramach opłaty za Abonament za kolejne Okresy Rozliczeniowe i wygasa z dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego, w którym został aktywowany Dodatkowy Limit Danych.
 7. Z chwilą przekroczenia przez Abonenta Limitu Danych przyznanego w ramach opłaty za Abonament lub uzyskanego w wyniku dokonania Doładowania Limitu Danych, prędkość przesyłania danych zostaje zmniejszona do prędkości poniżej 32 kbps do czasu odnowienia przez Operatora Podstawowego Pakietu Danych przysługującego Abonentowi w ramach opłaty za Abonament lub dokonania Doładowania Limitu Danych.
 8. Rozliczanie wykorzystania Limitu Danych następuje za każdy rozpoczęty 1 kB. Opłaty za pobranie i wysłanie danych (w ramach Limitu Danych) naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym).
 9. W przypadku pakietów posiadających dodatkowy nocny Limit Danych w godzinach 8:00 – 00:59 wykorzystywany jest wyłącznie pakiet dzienny. W godzinach 01:00 – 8:00 w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit nocny. Po wykorzystaniu limitu nocnego transmitowane dane pomniejszają pakiet dzienny.
 10. Opłaty za Dodatkowe Pakiety Danych naliczane są za każde doładowanie danej Karty SIM o Dodatkowy Pakiet Danych oraz doliczane są do faktury za Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiło udostępnienie dla danej karty SIM Dodatkowego Pakietu Danych.
 11. Wykorzystanie Limitu Danych (niezależnie od jego użycia) dla danej karty SIM w danym Okresie Rozliczeniowym, rozliczana będzie w następującej kolejności:
  1. Nocny Pakiet Danych (jeśli aktywny) – tylko w godzinach nocnych 1:00 - 8:00,
  2. Podstawowy Pakiet Danych,
  3. Dodatkowy Pakiet Danych (jeśli był aktywowany w danym Okresie Rozliczeniowym).
 12. Opłaty za usługi rozliczane są miesięcznie na podstawie zbiorczej faktury VAT za czynności i pakiety aktywowane w danym Okresie Rozliczeniowym.
 13. Termin płatności wskazany jest w każdej fakturze VAT.