zadzwoń: +48 81 887 71 54

Fly by AMPLUS to Internet mobilny o prędkości przesyłania danych nawet 300 Mb/s. z pakietem 1GB na start za DARMO!


Cennik usług mobilnego Internetu - LTE by AMPLU
S (umowa na 24 miesiące)

      Podstawowe Pakiety Danych - opłaty abonamentowe (miesięczne)
Nazwa pakietu Abonament miesięczny [PLN] na czas nieokreślony

Abonament miesięczny
[PLN] umowa na 24 m-ce

 Internet 250 MB 10 5
 Internet 2 GB 20 10
 Internet 5 GB 25 15
 Internet 10 GB 30 20
 Internet 25 GB 50 30
 Internet 50 GB 64 44
 Internet 80 GB 80 60
      Podstawowe Pakiety Danych Nocne - opłaty abonamentowe (miesięczne)
Nazwa pakietu Abonament miesięczny
[PLN] na czas nieokreślony

Abonament miesięczny
[PLN] umowa na 24 m-ce   

 Internet 10 GB + 100 GB (Noc) 45 25
 Internet 25 GB + 100 GB (Noc) 55 35
 Internet 50 GB + 100 GB (Noc) 68 48
 Internet 80 GB + 100 GB (Noc) 84 64
 Internet 100 GB + 200 GB (Noc)        !!  PROMOCJA  !!   72 52
      Dodatkowe Pakiety Danych - opłaty jednorazowe  [1]
Nazwa pakietu Koszt jednorazowego doładowania [PLN]
 Internet Extra 1 GB 9
 Internet Extra 3 GB 14
     Opłaty jednorazowe związane z wykonywanymi działaniami na kartach SIM
Nazwa usługi Cena brutto [PLN]
 Aktywacja Pakietu Danych na karcie SIM
  (czas nieokreślony)
199
 Aktywacja Pakietu Danych na karcie SIM
  (umowa 24 m-ce)
10
 Dezaktywacja Pakietu Danych na karcie SIM 5
 Zmiana Pakietu Danych na karcie SIM 5
     Inne usługi
Nazwa usługi Cena brutto [PLN]
 Dostarczenie faktury w formie papierowej 10
     Limity Prędkości Przesyłu Danych
Parametr Podstawowe i Dodatkowe Pakiety Danych
Prędkość minimalna Prędkość maksymalna
 Prędkość pobierania danych z sieci Internet 32Kbps 100Mbps
 Prędkość wysyłania danych do sieci Internet 32Kbps 100Mbps
     
     Limity Pobieranych Danych
Nazwa pakietu Limit Danych w Okresie Rozliczeniowym
 Internet 250 MB 250 MB
 Internet 2 GB 2 GB
 Internet 5 GB 5 GB
 Internet 10 GB 10 GB
 Internet 25 GB 25 GB
 Internet 50 GB 50 GB
 Internet 80 GB 80 GB
 Internet 100 GB 100 GB
 Internet 10GB + 100 GB (Noc) 10 GB + 100 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-8:00
 Internet 25GB + 100 GB (Noc) 25 GB + 100 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-8:00
 Internet 50GB + 100 GB (Noc) 50 GB + 100 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-8:00
 Internet 80GB + 100 GB (Noc) 80 GB + 100 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-8:00
 Internet 100GB + 200 GB (Noc) 100 GB + 200 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-8:00

Zasady naliczania opłat:

 1. Limity Danych rozliczane są w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych.

 2. Limity Danych przyznane w ramach Podstawowych Pakietów Danych odnawiają się z pierwszym dniem każdego nowego Okresu Rozliczeniowego.

 3. Limit Danych rozliczany jest odrębnie dla danej Karty SIM.

 4. Nowy Limit Danych przyznawany jest z pierw­szym dniem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

 5. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu Rozliczeniowego, nie zwiększa Limitu Danych przysługujący Abonentowi w ramach opłaty za Abona­ment za kolejne Okresy Rozliczeniowe.

 6. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu Rozliczeniowego przyznany w wyniku Doładowania Limitu Danych, nie zwiększa Limitu Danych przysługującego Abonentowi w ramach opłaty za Abona­ment za kolejne Okresy Rozliczeniowe i wygasa z dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego, w którym został aktywowany Dodatkowy Limit Danych.

 7. Z chwilą przekroczenia przez Abonenta Limitu Danych przyzna­nego w ramach opłaty za Abonament lub uzyskanego w wyniku dokonania Doładowania Limitu Danych, prędkość przesyłu danych zostaje zmniejszona do prędkości poniżej 32 kbps, do czasu odpowiednio: odnowienia przez Operatora Podstawowego Pakietu Danych przysługującego Abonentowi w ramach opłaty za Abonament lub dokonania Doładowania Limitu Danych.

 8. Rozliczanie wykorzystania Limitu Danych następuje za każdy rozpoczęty 1 kB. Opłaty za pobranie i wysłanie danych (w ramach Limitu Danych) naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym).

 9. W przypadku pakietów posiadających dodatkowy nocny Limit Danych w godzinach 8:00 – 00:59 wykorzystywany jest wyłącznie pakiet dzienny. W godzinach  01:00  –8:00 w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit nocny. Po wykorzystaniu limitu nocnego transmitowane dane pomniejszają pakiet dzienny.

 10. Opłaty za Dodatkowe Pakiety Danych naliczane są za każde doładowanie danej Karty SIM o Dodatkowy Pakiet Danych, oraz doliczane są do faktury za Okres Rozliczeniowy w którym nastąpiło udostępnienie dla danej karty SIM Dodatkowego Pakietu Danych.

 11. Wykorzystanie Limitu Danych (niezależnie od jego użycia) dla danej karty SIM  w danym Okresie Rozliczeniowym rozliczana będzie w następującej kolejności:

             a. nocny pakiet danych (jeśli aktywny) – tylko w godzinach nocnych 1:00-8:00,
              b. Podstawowy Pakiet Danych,
              c. Dodatkowy Pakiet Danych (jeśli był aktywowany w danym okresie rozliczeniowym).

12. Opłaty za usługi rozliczane są miesięcznie na podstawie zbiorczej faktury VAT, za czynności i pakiety aktywowane w danym okresie rozliczeniowym.
 13. Termin płatności wskazany jest w każdej fakturze VAT.[1] Limit danych udostępniony w ramach Dodatkowego Pakietu Danych dostępny jest w Okresie
   Rozliczeniowym, w którym został aktywowany.